Nabídka služeb

Zdravotně technické instalace

Projekce domovních a průmyslových rozvodů vodovodu, požární vody a kanalizace včetně přípojek. Součástí je i navrhování technických zařízení v tomto oboru, jako například přečerpávací stanice splaškových vod, odlučovače tuků a podobně.
Zpracováváme projekty ZTI i pro firmy, které se specializují na výstavbu dřevostaveb.

Plynovody

Vnitřní plynovod (NTL, STL) zahrnuje projekční práce přípojek, nových plynovodů, oprav či rekonstrukcí. Rozsah projektů je od rodinných domů až po administrativní budovy, průmyslové haly, kotelny a regulační stanice.

Vodohospodářské stavby

Provádíme projektování vodohospodářských staveb se specializací na vodovody, kanalizaci (gravitační i tlakovou) a čističky odpadních vod.